Vikilug‘at:Shartli qisqartmalar: Versiyalar orasidagi farq

→‎O‘zbekcha qisqartmalar: Jadval stilistikasi o'zgartirildi
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
(→‎O‘zbekcha qisqartmalar: Jadval stilistikasi o'zgartirildi)
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
 
=== O‘zbekcha qisqartmalar ===
 
<table border="1">
{| class="wikitable"
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|+ O'zbekcha qisqartmalar
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">adab.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">adabiyot</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
! Qisqartma !! Sharx
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">maq.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">maqol</span></p></td></tr>
| ''adab.'' || adabiyot
<tr><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">amen</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''amen'' || amerikanizm
<p><span class="font1">amerikanizm</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">mat.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''anat.'' || anatomiya
<p><span class="font1">matematika</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''arab.'' || arabcha
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">anat.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">anatomiya</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''astr.'' || astronomiya
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">maxs.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">maxsus ibora</span></p></td></tr>
| ''av.'' || aviatsiya
<tr><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">arab.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''avt.'' || avtomobil sanoati, avtomobil transporti
<p><span class="font1">arabcha</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">meteor.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''bibl.'' || bibleizm
<p><span class="font1">meteorologiya</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''biol.'' || biologiya
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">astr.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">astronomiya</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''bosm.'' || bosmaxona
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">me ’mor.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">me’morchilik</span></p></td></tr>
| ''bot.'' || botanika
<tr><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">av.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''deng.'' || dengizchilik
<p><span class="font1">aviatsiya</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">mif.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''din.'' || dinga oid so‘z
<p><span class="font1">mifologiya</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''dipt.'' || diplomatik iboralar
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">(ivt.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">avtomobil sanoati,</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''el.'' || elektrotexnika
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">min.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">mineral</span></p></td></tr>
| ''esk.'' || eskirgan so‘z, ibora
<tr><td style="vertical-align:top;"></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">avtomobil transport!</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''farm.'' || farmasevtika
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">mol.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">moliya</span></p></td></tr>
| ''filos.'' || filosofiya
<tr><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">bibl.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''fiz.'' || fizika
<p><span class="font1">bibleizm</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">imts.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''fiziol.'' || fiziologiya
<p><span class="font1">musiqa</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''folk.'' || folklor
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">biol.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">biologiya</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''fon.'' || fonetika
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">nein.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">nemischa</span></p></td></tr>
| ''fi'-'' || fransuzcha
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">bosm.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''geogr.'' || geografiya
<p><span class="font1">bosmaxona</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">opt.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''geol.'' || geologiya
<p><span class="font1">optika</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''geom.'' || geometriya
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">bot.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">botanika</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''gram.'' || grammatika
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">ov.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">ovchilik</span></p></td></tr>
| ''grek. afs.'' || grek afsonasi
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">deng.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''harb.'' || harbiy
<p><span class="font1">dengizchilik</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">polig.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''Iiaz.il.'' || haziɪga oid so‘z
<p><span class="font1">poiigrafiya</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''hind.'' || hindcha
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">din.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">dinga oid so‘z</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''hi sob.'' || hisob-kitobga oid
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">q.x.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">qishloq xo'jaligi</span></p></td></tr>
| ''iqt.'' || iqtisod
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">dipt.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''it.'' || italyancha
<p><span class="font1">diplomatik iboralar</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">qur</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''jarg.'' || jargon
<p><span class="font1">qurilish</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''kim.'' || kimyo
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">el.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">elektrotexnika</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''kit.'' || kitobiy uslub
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">radio.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">radiotexnika</span></p></td></tr>
| ''ko’ch.'' || ko‘chma ma’no
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">esk.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''lot.'' || lotincha
<p><span class="font1">eskirgan so‘z, ibora</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">rus.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''maq.'' || maqol
<p><span class="font1">ruscha</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''mat.'' || matematika
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">farm.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">farmasevtika</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''maxs.'' || maxsus ibora
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">siyos.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">siyosat</span></p></td></tr>
| ''meteor.'' || meteorologiya
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">filos.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''me’mor.'' || me’morchilik
<p><span class="font1">filosofiya</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">sport.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''mif.'' || mifologiya
<p><span class="font1">sport</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:top;">
| ''min.'' || mineral
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">fiz.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">fizika</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''mol.'' || moliya
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">so 'zl.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1">so'zlashuv tiɪidagi</span></p></td></tr>
| ''musq.'' || musiqa
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">fiziol.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''nem.'' || nemischa
<p><span class="font1">fiziologiya</span></p></td><td style="vertical-align:top;"></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">so‘z, ibora</span></p></td></tr>
| ''opt.'' || optika
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">folk.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''ov.'' || ovchilik
<p><span class="font1">folklor</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tar.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''polig.'' || poiigrafiya
<p><span class="font1">tarixga oid atama</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''q.x.'' || qishloq xo'jaligi
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">fon.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">fonetika</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''qur.'' || qurilish
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">teatr.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">teatrga oid ibora</span></p></td></tr>
| ''radio.'' || radiotexnika
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">fi'-</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''rus.'' || ruscha
<p><span class="font1">fransuzcha</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tem.y.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''siyos.'' || siyosat
<p><span class="font1">temir yo‘l transport!</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''sport.'' || sport
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">geogr.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">geografiya</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''so 'zl.'' || so'zlashuv tiɪidagi so‘z, ibora
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tex.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">texnika</span></p></td></tr>
| ''tar.'' || tarixga oid atama
<tr><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">geol.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''teatr.'' || teatrga oid ibora
<p><span class="font1">geologiya</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tib.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
| ''tem.y.'' || temir yo‘l transport!
<p><span class="font1">tibbiyot</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''tex.'' || texnika
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">geom.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">geometriya</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''tib.'' || tibbiyot
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tij.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">tijorat</span></p></td></tr>
| ''tij.'' || tijorat
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">gram.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''tilsh.'' || tilshunoslik
<p><span class="font1">grammatika</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tilsh.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''turk.'' || turkcha
<p><span class="font1">tilshunoslik</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''to‘q.'' || to'qimachilik
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">grek. afs.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">grek afsonasi</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''tog‘.'' || tog'ga oid so‘z va ibora
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">turk.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">turkcha</span></p></td></tr>
| ''yap.'' || yaponcha
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">harb.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''yur.'' || yuridik atama
<p><span class="font1">harbiy</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">to ‘q.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''zool.'' || zoologiya
<p><span class="font1">to'qimachilik</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''shaxm.'' || shaxmat
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">Iiaz.il.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">haziɪga oid so‘z</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''she’r.'' || she’riyatga oid
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">tog‘.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1">tog'ga oid so‘z va ibora</span></p></td></tr>
| ''sheva.'' || shevaga oid so‘zlar
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">hind.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''shoir.'' || shoirona so‘z va ibora
<p><span class="font1">hindcha</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|-
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">yap.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
| ''shall.'' || shotland tili
<p><span class="font1">yaponcha</span></p></td></tr>
|-
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
| ''cherk.'' || cherkovga oid
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">hi sob.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
|}
<p><span class="font1">hisob-kitobga oid</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">yur.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">yuridik atama</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">iqt.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">iqtisod</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">zool.</span></p></td><td style="vertical-align:bottom;">
<p><span class="font1">zoologiya</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">it.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">italyancha</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">shaxm.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">shaxmat</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">jarg.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">jargon</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">she’r.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">she’riyatga oid</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">kim.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">kimyo</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">sheva.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">shevaga oid so‘zlar</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">kit.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">kitobiy uslub</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">shoir.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">shoirona so‘z va ibora</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">ko’ch.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">ko‘chma ma’no</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">shall.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">shotland tili</span></p></td></tr>
<tr><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">lot.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">lotincha</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1" style="font-style:italic;">cherk.</span></p></td><td style="vertical-align:top;">
<p><span class="font1">cherkovga oid</span></p></td></tr>
</table>
 
=== Ruscha qisqartmalar ===
2 856

ta tahrir