Vikilug‘at:Shartli qisqartmalar: Versiyalar orasidagi farq

tahrir izohi yoʻq
Tahrir izohi yoʻq
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
Tahrir izohi yoʻq
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
{{shortcut|VL:Qisq}}
== Uslub ==
 
* {{Andoza:anat.}}
* {{Andoza:astramen.}} ― amerikanizm
* {{Andoza:bol.}} ― bolalar nutqiga xos, bolalar ishlatadigan so'z
* {{Andoza:biol.}}
* {{Andoza:bogʻlbosm.}} ― bosmaxona
* {{Andoza:boldag'l.}} ― dag'al, qo'pol so'z, ibora
* {{Andoza:dindipt.}} ― diplomatik iboralar
* {{Andoza:esk.}} ― eskirgan so‘z, ibora
* {{Andoza:fizfolk.}} ― folklorga oid so'z
* {{Andoza:kam qoʻllharb.}} ― harbiy
* {{Andoza:koʻchmahazil.}} ― hazil qilib aytiladigan so'z, ibora
* {{Andoza:h.-q.}} ― hotin-qizlar nutqiga xos, hotin-qizlar nutqida ishlatiladigan so'z, ibora
* {{Andoza:koʻm.}}
* {{Andoza:koʻrs. olmjarg.}} ― jargon so'z, ibora
* {{Andoza:ktkam qoʻll.}} ― kam qo'llaniladigan so'z, ibora
* {{Andoza:modkam. sqo'll.}} ― kam qo'llaniladigan so'z, ibora
* {{Andoza:otkams.}} ― kamsitishni ifodalovchi so'z, ibora
* {{Andoza:rvshkest.}} ― kesatiq, kinoya anglatadigan so'z, ibora
* {{Andoza:s. tkichr.}} ― kichraytirish shakli
* {{Andoza:sftkt.}} ― kitobiy so'z, ibora
* {{Andoza:shvkit.}} - [[sheva|shevagakitobiy oid]] uslub
* {{Andoza:sif.koʻchma}} ― ko'chma ma'no
* {{Andoza:taql. s.maktubiy}} ― maktubiy uslub
* {{Andoza:tarmaxs.}} ― maxsus ibora
* {{Andoza:betkllf.}} ― mensimaslikni, kamsitishni ifodalovchi yoki betakalluf muomaladaqo'llaniladigan so'z, ibora
* {{Andoza:tex.}}
* {{Andoza:tibnafr.}} ― nafrat, jirkanish anglatadigan so'z, ibora
* {{Andoza:und. sg'alat.}} ― noto'g'ri ishlatilgan (yozilgan) so'z
* {{Andoza:yuklqarg'.}} ― qarg'ish so'zi, iborasi
* {{Andoza:salb.}} ― salbiy ma'noni ifodalovchi (nomaqbul) so'z, ibora
* {{Andoza:zool.}}
* {{Andoza:sheva.}} ― shevaga oid so‘zlar
* {{Andoza:shv.}} ― shevaga oid so‘zlar
* {{Andoza:shoir.}} ― shoirona so‘z va ibora
* {{Andoza:so'k.}} ― so'kish yoki koyishni ifodalaydigan so'z, ibora
* {{Andoza:so'zl.}} ― so'zlashuv tiliga xos
* {{Andoza:s. t.}} ― so'zlashuv tiliga xos
* {{Andoza:tog‘.}} ― tog'ga oid so‘z va ibora
* {{Andoza:vulg.}} ― vulgar so'z, ibora
 
== Predmet sohasi ==
 
* {{Andoza:adab.}} ― adabiyot
 
* {{Andoza:anat.}} ― anatomiya
=== Jargon ===
* {{Andoza:arxeol.}} ― arxeologiyaga oid atama
 
* {{Andoza:arxit.}} ― arxiteraturaga oid atama
* {{Andoza:astr.}} ― astronomiya
* {{Andoza:av.}} ― aviatsiya
* {{Andoza:avt.}} ― avtomobil sanoati, avtomobil transporti
* {{Andoza:bibl.}} ― bibleizm
* {{Andoza:bnk.}} ― binokorlikka ois so'z, ibora
* {{Andoza:biol.}} ― biologiya
* {{Andoza:bog'.}} ― bog'dorchilikka oid atama
* {{Andoza:bot.}} ― botanikaga oid atama
* {{Andoza:buxg.}} ― buxgalteriyaga oid atama
* {{Andoza:cherk.}} ― cherkovga oid
* {{Andoza:deng.}} ― dengizchilik
* {{Andoza:din.}} ― dinga oid so‘z
* {{Andoza:el.}} ― elektrotexnikaga oid so'z, ibora
* {{Andoza:etn.}} ― etnografiyaga oid atama
* {{Andoza:farm.}} ― farmasevtikaga, farmakologiya oid atama
* {{Andoza:filos.}} ― filosofiya
* {{Andoza:fin.}} ― finans, moliyaga oid atama
* {{Andoza:fiz.}} ― fizikaga oid atama
* {{Andoza:fiziol.}} ― fiziologiya
* {{Andoza:fon.}} ― fonetika
* {{Andoza:foto}} ― fotografiyaga oid atama
* {{Andoza:geod.}} ― geodeziyaga oid atama
* {{Andoza:geofiz.}} ― geofizikaga oid atama
* {{Andoza:geogr.}} ― geografiyaga oid atama
* {{Andoza:geol.}} ― geologiya
* {{Andoza:geom.}} ― geometriyaga oid atama
* {{Andoza:gidr.}} ― gidrologiyaga, gidrotexnikaga oid atama
* {{Andoza:grek. afs.}} ― grek afsonasi
* {{Andoza:hisob.}} ― hisob-kitobga oid
* {{Andoza:iqt.}} ― iqtisod
* {{Andoza:kart.}} ― karta o'yiniga oid so'z, ibora
* {{Andoza:kim.}} ― kimyo
* {{Andoza:kino}} ― kinematografiyaga oid atama
* {{Andoza:kom.}} ― kommersiyaga oid atama
* {{Andoza:kon.}} ― konchillikka oid atama
* {{Andoza:kul.}} ― kulinariyaga oid atama
* {{Andoza:lingv.}} ― lingvistikaga oid atama
* {{Andoza:mat.}} ― matematika
* {{Andoza:meteor.}} ― meteorologiyaga oid atama
* {{Andoza:mex.}} ― mexanikaga oid atama
* {{Andoza:me’mor.}} ― me’morchilik
* {{Andoza:mif.}} ― mifologiyaga oid atama
* {{Andoza:min.}} ― mineralogiyaga oid atama
* {{Andoza:mol.}} ― moliya
* {{Andoza:musq.}} ― musiqaga oid atama
* {{Andoza:neol.}} ― neologizm
* {{Andoza:opt.}} ― optikaga oid atama
* {{Andoza:ov.}} ― ovchilikka oid atama
* {{Andoza:paleont.}} ― paleontologiyaga oid atama
* {{Andoza:ped.}} ― pedagogikaga oid atama
* {{Andoza:polig.}} ― poiigrafiyaga oid atama
* {{Andoza:psixol.}} ― psixologiyaga oid atama
* {{Andoza:q.x.}} ― qishloq xo'jaligiga oid atama
* {{Andoza:qur.}} ― qurilishga oid atama
* {{Andoza:radio.}} ― radiotexnika
* {{Andoza:rasm.}} ― rasmiy nutqda ishlatiladigan so'z, ibora
* {{Andoza:snt.}} ― san'atga oid atama
* {{Andoza:shaxm.}} ― shaxmat
* {{Andoza:she’r.}} ― she’riyatga oid
* {{Andoza:siyos.}} ― siyosat
* {{Andoza:sport.}} ― sport
* {{Andoza:tar.}} ― tarixga oid atama
* {{Andoza:tasv. s}} ― tasviriy so'z
* {{Andoza:teatr.}} ― teatrga oid ibora
* {{Andoza:tem. y.}} ― temir yo‘l transport!
* {{Andoza:tex.}} ― texnika
* {{Andoza:tib.}} ― tibbiyot
* {{Andoza:tij.}} ― tijorat
* {{Andoza:tlsh.}} ― tilshunoslik
* {{Andoza:to‘q.}} ― to'qimachilikga oid atama
* {{Andoza:top.}} ― topografiyaga oid atama
* {{Andoza:vet.}} ― veterinariyaga oid atama
* {{Andoza:yur.}} ― yuridik atama
* {{Andoza:zool.}} ― zoologiya
 
== Tilga aloqadorlik ==
 
* {{Andoza:arab.}} ― arabcha
* {{Andoza:f-t}} ― fors-tojikcha
* {{Andoza:fran.}} ― fransuzcha
* {{Andoza:fr.}} ― fransuzcha
* {{Andoza:goll}} ― gollandcha
* {{Andoza:grek}} ― grekcha
* {{Andoza:hind.}} ― hindcha
* {{Andoza:ingl.}} ― inglizcha
* {{Andoza:it.}} ― italyancha
* {{Andoza:lot.}} ― lotincha
* {{Andoza:mo'g'.}} ― mo'g'ulcha
* {{Andoza:nem.}} ― nemischa
* {{Andoza:polyak.}} ― polyakcha
* {{Andoza:rus.}} ― ruscha
* {{Andoza:sanskr.}} ― sanskrit
* {{Andoza:shall.}} ― shotland tili
* {{Andoza:sug'd.}} ― sug'dcha
* {{Andoza:tat.}} ― tatarcha
* {{Andoza:turk.}} ― turkcha
* {{Andoza:turkm.}} ― turkmancha
* {{Andoza:xit.}} ― xitoycha
* {{Andoza:yap.}} ― yaponcha
 
== Grammatik turkumlar ==
 
* {{Andoza:aniql. bog'l.}} ― aniqlovchi bog'lovchi
* {{Andoza:ayr. bog'l.}} ― ayiruvchi bog'lovchi
* {{Andoza:ayr. yukl.}} ― ayiruvchi yuklovchi
* {{Andoza:belg. olmsh}} ― belgilovchi olmosh
* {{Andoza:birg. n.}} ― birgalik nisbati
* {{Andoza:birl.}} ― birlik son
* {{Andoza:bogʻl.}} ― bog'lovchi
* {{Andoza:bog'l.}} ― bog'lovchi
* {{Andoza:b.k.}} ― bosh kelishik
* {{Andoza:ch. k.}} ― chiqish kelishigi
* {{Andoza:egalik olmsh}} ― egalik olmoshi
* {{Andoza:ergsh. bog'l.}} ― ergashtiruvchi bo'g'lovchi
* {{Andoza:fl.}} ― fe'l
* {{Andoza:fl. ish oti}} ― fe'lidan ish oti
* {{Andoza:gram.}} ― grammatika
* {{Andoza:gum. olmsh.}} ― gumon olmoshi
* {{Andoza:int.}} ― intensiv shakl
* {{Andoza:jaml. son}} ― jamlovchi son
* {{Andoza:j. k.}} ― jo'nalish kelishigi
* {{Andoza:kirsh s.}} ― kirish so'z
* {{Andoza:ksh. olmsh}} ― kishilik olmoshi
* {{Andoza:koʻm.}} ― ko'makchi
* {{Andoza:ko'm.}} ― ko'makchi
* {{Andoza:ko'pl.}} ― ko'plik
* {{Andoza:koʻrs. olm.}} ― ko'rsatish olmoshi
* {{Andoza:ko'rs. olmsh}} ― ko'rsatish olmoshi
* {{Andoza:kuch. yukl.}} ― kuchaytirish yuklamasi
* {{Andoza:majh. n.}} ― majhul nisbati
* {{Andoza:mavh. ot}} ― mavhum ot
* {{Andoza:modal s.}} ― modal so'z
* {{Andoza:mod. s.}} ― modal so'z
* {{Andoza:n.}} ― nisbat
* {{Andoza:o'.-p. k.}} ― o'rin-payt kelishigi
* {{Andoza:o'zl. n.}} ― o'zlik nisbati
* {{Andoza:o'zl. olmsh}} ― o'zlik olmoshi
* {{Andoza:ort. n.}} ― orttirma nisbat
* {{Andoza:ot}} ― ot so'z
* {{Andoza:q. q.}} ― qaratqich kelishigi
* {{Andoza:rvsh.}} ― ravish
* {{Andoza:rvsh}} ― ravish
* {{Andoza:rvshdsh}} ― ravishdosh
* {{Andoza:sabab bog'.}} ― sabab bog'lovchisi
* {{Andoza:snq son}} ― sanoq son
* {{Andoza:shart bog'l.}} ― shartli bog'lovchi
* {{Andoza:sh.}} ― shaxs
* {{Andoza:sft}} ― sifat
* {{Andoza:sft.}} ― sifat
* {{Andoza:sif.}} ― sifat
* {{Andoza:sftdsh}} ― sifatdosh
* {{Andoza:so'r. olmsh}} ― so'roq olmoshi
* {{Andoza:so'r. yukl.}} ― so'roq yuklamasi
* {{Andoza:ta'kid yukl.}} ― ta'kid yuklamasi
* {{Andoza:taql. s.}} ― taqlidiy so'z
* {{Andoza:taqs. son}} ― taqsim son
* {{Andoza:tartb son}} ― tartib son
* {{Andoza:t. k.}} ― tushum kelishigi
* {{Andoza:und. s.}} ― undov so'z
* {{Andoza:yukl.}} ― yuklama soʻz
 
=== Jargon ===
 
== Boshqa qisqartmalar ==
 
* {{Andoza:ayn.}} ― aynan
* {{Andoza:kg}} ― kilogramm
* {{Andoza:km}} ― kilometr
* {{Andoza:ko’ch.}} ― ko‘chma ma’no
* {{Andoza:l. m.}} ― lug'aviy ma'nosi
* {{Andoza:maq.}} ― maqol
* {{Andoza:mas.}} ― masalan
* {{Andoza:q.}} ― qarang
* {{Andoza:takr.}} ― takroriy so'z
* {{Andoza:va sh.k.}} ― va shu kabilar
 
=== Inglizcha qisqartmalar ===
 
2 857

ta tahrir