Vikilug‘at:Shartli qisqartmalar: Versiyalar orasidagi farq

tahrir izohi yoʻq
Tahrir izohi yoʻq
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
Tahrir izohi yoʻq
Teg: 2017-yilgi manba tahrirlagichi
|-
| ''v'' || verb || fe’l
|}
 
=== O‘zbekcha qisqartmalar ===
 
{| class="wikitable sortable"
|+
|-
! Qisqartma !! Sharx
|-
| ''a'' || arabcha
|-
| ''adab.'' || adabiyot
|-
| ''amen'' || amerikanizm
|-
| {{Andoza:anat.}} || anatomiya
|-
| ''aniql. bog'l.'' || aniqlovchi bog'lovchi
|-
| ''arab.'' || arabcha
|-
| ''arxeol.'' || arxeologiyaga oid atama
|-
| ''arxit.'' || arxiteraturaga oid atama
|-
| ''astr.'' || astronomiya
|-
| ''av.'' || aviatsiya
|-
| ''avt.'' || avtomobil sanoati, avtomobil transporti
|-
| ''ayn.'' || aynan
|-
| ''ayr. bog'l.'' || ayiruvchi bog'lovchi
|-
| ''ayr. yukl.'' || ayiruvchi yuklovchi
|-
| ''belg. olmsh'' || belgilovchi olmosh
|-
| ''betkllf.'' || mensimaslikni, kamsitishni ifodalovchi yoki betakalluf muomaladaqo'llaniladigan so'z, ibora
|-
| ''bibl.'' || bibleizm
|-
| ''biol.'' || biologiya
|-
| ''birg. n.'' || birgalik nisbati
|-
| ''birl.'' || birlik son
|-
| ''b.k.'' || bosh kelishik
|-
| ''bnk.'' || binokorlikka ois so'z, ibora
|-
| ''bol.'' || bolalar nutqiga xos, bolalar ishlatadigan so'z
|-
| ''bosm.'' || bosmaxona
|-
| ''bot.'' || botanikaga oid atama
|-
| ''bog'.'' || bog'dorchilikka oid atama
|-
| ''bog'l.'' || bog'lovchi
|-
| ''buxg.'' || buxgalteriyaga oid atama
|-
| ''dag'l.'' || dag'al, qo'pol so'z, ibora
|-
| ''deng.'' || dengizchilik
|-
| ''din.'' || dinga oid so‘z
|-
| ''dipt.'' || diplomatik iboralar
|-
| ''egalik olmsh'' || egalik olmoshi
|-
| ''el.'' || elektrotexnikaga oid so'z, ibora
|-
| ''ergsh. bog'l.'' || ergashtiruvchi bo'g'lovchi
|-
| ''esk.'' || eskirgan so‘z, ibora
|-
| ''etn.'' || etnografiyaga oid atama
|-
| ''farm.'' || farmasevtikaga, farmakologiya oid atama
|-
| ''filos.'' || filosofiya
|-
| ''fiz.'' || fizikaga oid atama
|-
| ''fiziol.'' || fiziologiya
|-
| ''fl.'' || fe'l
|-
| ''fin.'' || finans, moliyaga oid atama
|-
| ''fl. ish oti'' || fe'lidan ish oti
|-
| ''folk.'' || folklorga oid so'z
|-
| ''fon.'' || fonetika
|-
| ''foto'' || fotografiyaga oid atama
|-
| ''fr.'' || fransuzcha
|-
| ''fran.'' || fransuzcha
|-
| ''f-t'' || fors-tojikcha
|-
| ''g'' || gramm
|-
| ''geogr.'' || geografiyaga oid atama
|-
| ''geol.'' || geologiya
|-
| ''geom.'' || geometriyaga oid atama
|-
| ''geod.'' || geodeziyaga oid atama
|-
| ''geofiz.'' || geofizikaga oid atama
|-
| ''gidr.'' || gidrologiyaga, gidrotexnikaga oid atama
|-
| ''goll'' || gollandcha
|-
| ''gram.'' || grammatika
|-
| ''grek'' || grekcha
|-
| ''grek. afs.'' || grek afsonasi
|-
| ''gum. olmsh.'' || gumon olmoshi
|-
| ''harb.'' || harbiy
|-
| ''hazil.'' || hazil qilib aytiladigan so'z, ibora
|-
| ''hind.'' || hindcha
|-
| ''hisob.'' || hisob-kitobga oid
|-
| ''iqt.'' || iqtisod
|-
| ''it.'' || italyancha
|-
| ''ingl.'' || inglizcha
|-
| ''int.'' || intensiv shakl
|-
| ''jaml. son'' || jamlovchi son
|-
| ''jarg.'' || jargon so'z, ibora
|-
| ''j. k.'' || jo'nalish kelishigi
|-
| ''kam. qo'll.'' || kam qo'llaniladigan so'z, ibora
|-
| ''kams.'' || kamsitishni ifodalovchi so'z, ibora
|-
| ''kart.'' || karta o'yiniga oid so'z, ibora
|-
| ''kg'' || kilogramm
|-
| ''kest.'' || kesatiq, kinoya anglatadigan so'z, ibora
|-
| ''kino'' || kinematografiyaga oid atama
|-
| ''kirsh s.'' || kirish so'z
|-
| ''kim.'' || kimyo
|-
| ''kit.'' || kitobiy uslub
|-
| ''kichr.'' || kichraytirish shakli
|-
| ''ko’ch.'' || ko‘chma ma’no
|-
| ''ksh. olmsh'' || kishilik olmoshi
|-
| ''km'' || kilometr
|-
| ''kom.'' || kommersiyaga oid atama
|-
| ''kon.'' || konchillikka oid atama
|-
| ''kul.'' || kulinariyaga oid atama
|-
| ''kt.'' || kitobiy so'z, ibora
|-
| ''kuch. yukl.'' || kuchaytirish yuklamasi
|-
| ''ko'm.'' || ko'makchi
|-
| ''ko'pl.'' || ko'plik
|-
| ''ko'rs. olmsh'' || ko'rsatish olmoshi
|-
| ''l'' || litr
|-
| ''lingv.'' || lingvistikaga oid atama
|-
| ''l. m.'' || lug'aviy ma'nosi
|-
| ''lot.'' || lotincha
|-
| ''m'' || metr
|-
| ''mavh. ot'' || mavhum ot
|-
| ''majh. n.'' || majhul nisbati
|-
| ''maktubiy'' || maktubiy uslub
|-
| ''maq.'' || maqol
|-
| ''mas.'' || masalan
|-
| ''mat.'' || matematika
|-
| ''maxs.'' || maxsus ibora
|-
| ''mg'' || milligramm
|-
| ''meteor.'' || meteorologiyaga oid atama
|-
| ''me’mor.'' || me’morchilik
|-
| ''mex.'' || mexanikaga oid atama
|-
| ''mif.'' || mifologiyaga oid atama
|-
| ''min.'' || mineralogiyaga oid atama
|-
| ''modal s.'' || modal so'z
|-
| ''mol.'' || moliya
|-
| ''musq.'' || musiqaga oid atama
|-
| ''mo'g'.'' || mo'g'ulcha
|-
| ''n.'' || nisbat
|-
| ''nafr.'' || nafrat, jirkanish anglatadigan so'z, ibora
|-
| ''nem.'' || nemischa
|-
| ''neol.'' || neologizm
|-
| ''ov.'' || ovchilikka oid atama
|-
| ''opt.'' || optikaga oid atama
|-
| ''ort. n.'' || orttirma nisbat
|-
| ''paleont.'' || paleontologiyaga oid atama
|-
| ''ped.'' || pedagogikaga oid atama
|-
| ''polig.'' || poiigrafiyaga oid atama
|-
| ''polyak.'' || polyakcha
|-
| ''psixol.'' || psixologiyaga oid atama
|-
| ''q.'' || qarang
|-
| ''qarg'.'' || qarg'ish so'zi, iborasi
|-
| ''q. q.'' || qaratqich kelishigi
|-
| ''q.x.'' || qishloq xo'jaligiga oid atama
|-
| ''qur.'' || qurilishga oid atama
|-
| ''radio.'' || radiotexnika
|-
| ''rasm.'' || rasmiy nutqda ishlatiladigan so'z, ibora
|-
| ''rvsh'' || ravish
|-
| ''rvshdsh'' || ravishdosh
|-
| ''rus.'' || ruscha
|-
| ''sabab bog'.'' || sabab bog'lovchisi
|-
| ''salb.'' || salbiy ma'noni ifodalovchi (nomaqbul) so'z, ibora
|-
| ''sanskr.'' || sanskrit
|-
| ''snt.'' || san'atga oid atama
|-
| ''snq son'' || sanoq son
|-
| ''siyos.'' || siyosat
|-
| ''sport.'' || sport
|-
| ''so'zl.'' yoki ''s. t.'' || so'zlashuv tilidagi qo'llaniladigan so‘z, ibora
|-
| ''sug'd.'' || sug'dcha
|-
| ''sft'' || sifat
|-
| ''sftdsh'' || sifatdosh
|-
| ''so'k.'' || so'kish yoki koyishni ifodalaydigan so'z, ibora
|-
| ''so'r. olmsh'' || so'roq olmoshi
|-
| ''so'r. yukl.'' || so'roq yuklamasi
|-
| ''takr.'' || takroriy so'z
|-
| ''tar.'' || tarixga oid atama
|-
| ''tartb son'' || tartib son
|-
| ''tasv. s'' || tasviriy so'z
|-
| ''tat.'' || tatarcha
|-
| ''ta'kid yukl..'' || ta'kid yuklamasi
|-
| ''taql. s.'' || taqlidiy so'z
|-
| ''taqs. son'' || taqsim son
|-
| ''teatr.'' || teatrga oid ibora
|-
| ''tem. y.'' || temir yo‘l transport!
|-
| ''tex.'' || texnika
|-
| ''t. k.'' || tushum kelishigi
|-
| ''top.'' || topografiyaga oid atama
|-
| ''tib.'' || tibbiyot
|-
| ''tij.'' || tijorat
|-
| ''tlsh.'' || tilshunoslik
|-
| ''turk.'' || turkcha
|-
| ''turkm.'' || turkmancha
|-
| ''to‘q.'' || to'qimachilikga oid atama
|-
| ''tog‘.'' || tog'ga oid so‘z va ibora
|-
| ''und. s.'' || undov so'z
|-
| ''va sh.k..'' || va shu kabilar
|-
| ''vet.'' || veterinariyaga oid atama
|-
| ''vulg.'' || vulgar so'z, ibora
|-
| ''xit.'' || xitoycha
|-
| ''h.-q.'' || hotin-qizlar nutqiga xos, hotin-qizlar nutqida ishlatiladigan so'z, ibora
|-
| ''yap.'' || yaponcha
|-
| ''yur.'' || yuridik atama
|-
| ''y.'' || yil
|-
| ''yy.'' || yillar
|-
| ''zool.'' || zoologiya
|-
| ''o'zl. n.'' || o'zlik nisbati
|-
| ''o'zl. olmsh'' || o'zlik olmoshi
|-
| ''o'.-p. k.'' || o'rin-payt kelishigi
|-
| ''g'alat.'' || noto'g'ri ishlatilgan (yozilgan) so'z
|-
| ''sh.'' || shaxs
|-
| ''shart bog'l.'' || shartli bog'lovchi
|-
| ''shaxm.'' || shaxmat
|-
| ''she’r.'' || she’riyatga oid
|-
| ''sheva.'' || shevaga oid so‘zlar
|-
| ''shoir.'' || shoirona so‘z va ibora
|-
| ''shall.'' || shotland tili
|-
| ''ch. k.'' || chiqish kelishigi
|-
| ''cherk.'' || cherkovga oid
|}
 
2 857

ta tahrir