Qorachoy-Balqarcha (krc)

Etimologiyasi

Ma’nosi

  1. Tangri, Xudo.